2018 m. birželio 20 d. 19 val. įvyks SB „Žalieji ežerai“ narių visuotinis susirinkimas.

      Comments Off on 2018 m. birželio 20 d. 19 val. įvyks SB „Žalieji ežerai“ narių visuotinis susirinkimas.

Svarbu!

Susirinkite turi susirinkti 50 proc. bendrijos narių, jog susirinkimas būtų įvykęs ir būtų priimtas sprendimas patiesti miesto tinklus. Nesusirinkus, kiekvienas turės rūpintis asmeniškai, tiek projektu, tiek paraiškomis, tiek tiesimo sąnaudomis.

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Dėl sodininkų bendrijos „Žalieji ežerai“ prijungimo prie UAB „Vilniaus vandenys“ centralizuotos vandentiekio ir nuotekų infrastruktūros pagal UAB „Vilniaus vandenys“ infrastruktūros plėtros objektų reitingavimo metodiką ir nustatytą tvarką.

Labai svarbu: jei susirinkime dalyvaus daugiau nei pusė bendrijos narių (daugiau nei 134) ir dauguma dalyvaujančių balsuos „už“ bendrijos prijungimą prie UAB „Vilniaus vandenys“ (toliau – VV) tinklų, bus priimtas sprendimas prie VV jungtis bendrijai, kaip juridiniam asmeniui. Jei tokio sprendimo priimti nepavyks, bus formuojama grupė asmenų, norinčių prisijungti prie VV tinklų. Prisijungimo prie VV tinklo klausimo sprendimas aktualus visiems bendrijoje sklypus turintiems asmenims (taip pat ir gyvenantiems tik vasaros metu), nes bendrija yra Vilniaus miesto, kuriame individualus nuotekų tvarkymas turėtų būti naudojamas tik išimtinais atvejais, dalis.

 

Susirinkimo vieta: 1-asis vandens bokštas (Balsių sodų 9-oji gatvė). Išsamesnę informaciją pas valdybos pirmininką (tel. 8 687 86677).

Bendrijos valdyba