2018 m. liepos 31 d. 19 val įvyks SB „Žalieji ežerai“ narių visuotinisataskaitinis susirinkimas.

      Comments Off on 2018 m. liepos 31 d. 19 val įvyks SB „Žalieji ežerai“ narių visuotinisataskaitinis susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Naujų narių priėmimas;
  2. Valdybos metinė ataskaita;
  3. Revizijos komisijos išvada apie metinę bendrijos finansinę veiklą;
  4. Metinės bendrijos finansinės – ūkinės veiklos ataskaitos tvirtinimas;
  5. Bendrijos metinės pajamų ir išlaidų sąmatos ir bendrijos bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo plano tvirtinimas;
  6. Mokesčių bendrijoje svarstymas ir nustatymas.
  7. Dėl žemės sklypo Balsių sodų 7-ojoje gatvėje išpirkimo iš valstybės ar nuomos.
  8. Ūkiniai klausimai (naujojo gręžinio vandenvietės sutvarkymas, sklypo  aptvėrimas ).

Susirinkimo vieta: 1-asis vandens bokštas (Balsių sodų 9-oji gatvė). Išsamesnę informaciją galima rasti interneto svetainėje www.zaliejiezerai.ltarba pas valdybos pirmininką (tel. 8 687 86677).

Bendrijos valdyba