2018 m. rugpjūčio 19 d. 19 val įvyks SB „Žalieji ežerai“ narių pakartotinis visuotinis ataskaitinis susirinkimas.

      Comments Off on 2018 m. rugpjūčio 19 d. 19 val įvyks SB „Žalieji ežerai“ narių pakartotinis visuotinis ataskaitinis susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Naujų narių priėmimas;
  2. Valdybos metinė ataskaita;
  3. Revizijos komisijos išvada apie metinę bendrijos finansinę veiklą;
  4. Metinės bendrijos finansinės – ūkinės veiklos ataskaitos tvirtinimas;
  5. Mokesčių bendrijoje svarstymas ir nustatymas.
  6. Bendrijos metinės pajamų ir išlaidų sąmatos ir bendrijos bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo plano tvirtinimas;
  7. Dėl žemės sklypo Balsių sodų 7-ojoje gatvėje išpirkimo iš valstybės ar nuomos.
  8. Ūkiniai klausimai (naujojo gręžinio vandenvietės sutvarkymas, sklypo  aptvėrimas ).

Susirinkimo vieta: 1-asis vandens bokštas (Balsių sodų 9-oji gatvė). Išsamesnę informaciją galima gauti pas valdybos pirmininką (tel. 8 687 86677).

Vadovaujantis Sodininkų bendrijų įstatymo nuostatomis, pakartotiniame susirinkime  susirinkusieji nariai teisę priimti sprendimus paprasta balsų dauguma.

Bendrijos valdyba