2019 m. liepos 15 d. 19 val įvyks SB „Žalieji ežerai“narių visuotinis ataskaitinis susirinkimas

      Comments Off on 2019 m. liepos 15 d. 19 val įvyks SB „Žalieji ežerai“narių visuotinis ataskaitinis susirinkimas

                  Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Naujų narių priėmimas;
 2. Valdybos  metinė ataskaita;
 3. Revizijos komisijos išvada apie metinę bendrijos finansinę veiklą;
 4. Metinės bendrijos finansinės – ūkinės veiklos ataskaitos tvirtinimas;
 5. Mokesčių bendrijoje svarstymas ir nustatymas.
 6. Ūkiniai klausimai:
  • Vandens naudojimo tvarkos vasaros metu nustatymas;
  • Gatvių apšvietimo projekto įgyvendinimas 2020 m. Įnašų projekto įgyvendinimui    mokėjimo tvarkos patvirtinimas;
  • Gatvių ribų tvarkymas. Asfaltavimo eiliškumo peržiūrėjimas ir tvirtinimas, atsižvelgiant į pastoviai gyvenančių narių skaičių ir sklypų ribų laikymąsi;
  • Priemonių apleistų žemės sklypų savininkams nustatymas;
 7. Metinės pajamų ir išlaidų sąmatos ir bendrijos bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo plano tvirtinimas;
 8. Bendrijos narių pasiūlymų, prašymų, priskirtų susirinkimo kompetencijai svarstymas.

Susirinkimo vieta: 1-asis vandens bokštas (Balsių sodų 9-oji gatvė).

                                                Bendrijos valdyba