2019 m. rugpjūčio 7 d. 19 val įvyks SB „Žalieji ežerai“narių pakartotinis visuotinis ataskaitinis susirinkimas

      Comments Off on 2019 m. rugpjūčio 7 d. 19 val įvyks SB „Žalieji ežerai“narių pakartotinis visuotinis ataskaitinis susirinkimas

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Naujų narių priėmimas;
 2. Valdybos  metinė ataskaita;
 3. Revizijos komisijos išvada apie metinę bendrijos finansinę veiklą;
 4. Metinės bendrijos finansinės – ūkinės veiklos ataskaitos tvirtinimas;
 5. Mokesčių bendrijoje svarstymas ir nustatymas;
 6. Ūkiniai klausimai:
  1. Vandens naudojimo tvarkos vasaros metu nustatymas.
  2. Gatvių apšvietimo projekto įgyvendinimas 2020 m. Įnašų projekto įgyvendinimui    mokėjimo tvarkos patvirtinimas.
  3. Gatvių ribų tvarkymas. Asfaltavimo eiliškumo peržiūrėjimas ir tvirtinimas, atsižvelgiant į pastoviai gyvenančių narių skaičių ir sklypų ribų laikymąsi
  4. Priemonių apleistų žemės sklypų savininkams nustatymas.
 7. Metinės pajamų ir išlaidų sąmatos ir bendrijos bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo plano tvirtinimas;
 8. Bendrijos narių pasiūlymų, prašymų, priskirtų susirinkimo kompetencijai svarstymas.

Susirinkimo vieta: 1-asis vandens bokštas (Balsių sodų 9-oji gatvė). Šio susirinkimo priimti sprendimai bus galiojantys, nežiūrint į tai,  kiek narių jame dalyvaus. Prašome aktyviai dalyvauti, o negalintys dalyvauti, galite iš anksto pareikšti savo nuomonę dėl svarstomų klausimų raštu.

                                                Bendrijos valdyba

                                                Bendrijos valdyba