2020 m. rugpjūčio 16 d. 16.00 val įvyks SB „Žalieji ežerai“ narių visuotinis ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas.

      Comments Off on 2020 m. rugpjūčio 16 d. 16.00 val įvyks SB „Žalieji ežerai“ narių visuotinis ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Naujų narių priėmimas;
  2. Valdybos   metinė ataskaita;
  3. Revizijos komisijos išvada apie metinę bendrijos finansinę veiklą;
  4. Metinės bendrijos finansinės – ūkinės veiklos ataskaitos tvirtinimas;
  5. Bendrijos metinės pajamų ir išlaidų sąmatos ir bendrijos bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo plano tvirtinimas;
  6. Informacija apie: vandentiekio/nuotekų projekto įgyvendinimą, planuojamą balsavimą raštu, nesušaukus narių susirinkimo;
  7. Bendrijos narių pasiūlymų, prašymų, priskirtų nagrinėti susirinkimo kompetencijai svarstymas;
  8. Bendrijos valdybos ir pirmininko rinkimai;
  9. Revizijos komisijos rinkimai.

Susirinkimo vieta: 1-asis vandens bokštas (Balsių sodų 9-oji gatvė). Išsamesnę informaciją galima rasti interneto svetainėje: www.zaliejiezerai.lt arba pas valdybos pirmininką (tel. 8 687 86677). Informacija apie susirinkimą paskelbta respublikiniame laikraštyje „Lietuvos aidas “.

Bendrijos valdyba