2020 m. rugsėjo 6 d. 16.00 val. įvyks SB „Žalieji ežerai“ narių visuotinis pakartotinis ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas

      Comments Off on 2020 m. rugsėjo 6 d. 16.00 val. įvyks SB „Žalieji ežerai“ narių visuotinis pakartotinis ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Naujų narių priėmimas;
 2. Valdybos   metinė ataskaita;
 3. Revizijos komisijos išvada apie metinę bendrijos finansinę veiklą;
 4. Metinės bendrijos finansinės – ūkinės veiklos ataskaitos tvirtinimas;
 5. Bendrijos metinės pajamų ir išlaidų sąmatos ir bendrijos bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo plano tvirtinimas;
 6. Informacija apie:
  • vandentiekio/nuotekų projekto įgyvendinimą;
  • planuojamą balsavimą raštu, nesušaukus narių susirinkimo.
 7. Bendrijos narių pasiūlymų, prašymų, priskirtų nagrinėti susirinkimo kompetencijai svarstymas.
 8. Bendrijos valdybos ir pirmininko rinkimai.
 9. Revizijos komisijos rinkimai.

Susirinkimo vieta: 1-asis vandens bokštas (Balsių sodų 9-oji gatvė). Išsamesnę informaciją galima rasti interneto svetainėje: www.zaliejiezerai.lt arba pas valdybos pirmininką (tel. 8 687 86677). Informacija apie susirinkimą paskelbta respublikiniame laikraštyje „Lietuvos aidas“, bendrijos skelbimo lentose.

                                                Bendrijos valdyba