2021 m. liepos _27 d. 17.00 val. įvyks SB „Žalieji ežerai“ narių visuotinis ataskaitinis susirinkimas.

      Comments Off on 2021 m. liepos _27 d. 17.00 val. įvyks SB „Žalieji ežerai“ narių visuotinis ataskaitinis susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Naujų narių priėmimas;
 2. Valdybos   metinė ataskaita;
 3. Revizijos komisijos išvada apie metinę bendrijos finansinę veiklą;
 4. Metinės bendrijos finansinės – ūkinės veiklos ataskaitos tvirtinimas;
 5. Bendrijos metinės pajamų ir išlaidų sąmatos ir bendrijos bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo plano tvirtinimas;
 6. Gatvių apšvietimo projekto įgyvendinimo svarstymas:
  • Dėl pritarimo  Gatvių apšvietimo projekto įgyvendinimui;
  • Ar pritariama, kad Bendrija, Gatvių apšvietimo projekto įgyvendinimui skirtų 85 000 Eur pagal VGTA 2021-07-07 pateiktą ir su Vilniaus miesto savivaldybe suderinta sąmatą;
  • Ar pritariama, sprendimui įpareigoti Bendrijos narius pervesti į Bendrijos sąskaitą po 320 Eur (85 000 Eur: 265 sklypai = 320 Eur) nuo kiekvieno iki 6,5  arų  dydžio sklypo, nuo didesnių sklypų – įnašas atitinkamai didesnis.
  • Ar pritariama, kad įnašus, po 320 Eur, į Bendrijos sąskaitą sumokėti iki rugpjūčio 20 d.;
  • Ar pritarta, kad Bendrijos narių, kurie nesumokės nustatyto gatvių apšvietimo įrengimui nustatyto įnašo, po 320 Eur iki nustatytos datos, Bendrija padengtų iš Bendrijos biudžeto ir tai būtų laikoma Bendrijos nario įsiskolinimu Bendrijai. Suteikti teisę bendrijos valdybai pervesti trūkstamą pinigų sumą į Vilniaus miesto savivaldybės nurodytą sąskaitą aukščiau minėtų įsipareigojimų vykdymui.
 7. Bendrijos narių pasiūlymų, prašymų, priskirtų nagrinėti susirinkimo kompetencijai svarstymas.

Susirinkimo vieta: 1-asis vandens bokštas (Balsių sodų 9-oji gatvė). Išsamesnę informaciją galima rasti interneto svetainėje: www.zaliejiezerai.lt arba pas valdybos pirmininką (tel. 8 687 86677). Informacija apie susirinkimą paskelbta bendrijos internetiniame puslapyje, bendrijos skelbimo lentose.  pranešta el. p. 

                                                Bendrijos valdyba