2022 m. rugpjūčio  16 d. 18.30 val. įvyks pakartotinis s/b „Žalieji ežerai“ narių  visuotinis  ataskaitinis susirinkimas. 

      Comments Off on 2022 m. rugpjūčio  16 d. 18.30 val. įvyks pakartotinis s/b „Žalieji ežerai“ narių  visuotinis  ataskaitinis susirinkimas. 

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Naujų narių priėmimas;
  2. Valdybos   metinė ataskaita;
  3. Revizijos komisijos išvada apie metinę bendrijos finansinę veiklą;
  4. Metinės bendrijos finansinės – ūkinės veiklos ataskaitos tvirtinimas;
  5. Bendrijos metinės pajamų ir išlaidų sąmatos ir bendrijos bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo plano tvirtinimas;
  6. Balsių sodų 6-osios ir Balsių sodų 9-osios gatvių asfaltavimo  svarstymas:

6.1. Ar pritariama, kad bendrija, sekančiais metais, pasinaudojant savivaldybės dalinio finansavimo programa, vykdytų minėtų gatvių asfaltavimo darbus, jei savivaldybė padengtų 60 proc., o bendrija – 40 proc.  darbų vertės. 

6.2. Ar pritariama sprendimui įpareigoti Bendrijos narius pervesti į Bendrijos sąskaitą iki 150,0 Eur įnaša, nuo kiekvieno iki 6,5 arų  dydžio sklypo, nuo didesnių sklypų – įnašas atitinkamai didesnis, o Balsių sodų 6-osios ir 9-osios gatvių (asfaltuojamų) sklypų savininkai – iki 300 Eur, atsižvelgiant į suderintą darbų sąmatą, jei gatvių asfaltavimo darbai bus įrašyti į  savivaldybės iš dallies finansuojamų objektų sąrašą.

6.3. Ar pritariama, kad minėtus įnašus, sumokėti iki 2023 m. birželio 10 d.;

6.4. Ar pritariama, kad Bendrijos narių, kurie nesumokės nustatyto  įnašo iki nustatytos datos, Bendrija padengtų iš bendrijos biudžeto ir tai būtų laikoma bendrijos nario įsiskolinimu bendrijai. Suteikti teisę bendrijos valdybai iš bendrijos biudžeto panaudoti iki 40,000 Eur minėtų gatvių asfaltavimo darbams.

7. Dėl bendrojo naudojimo atliekų konteinerių naudojimosi tvarkos ir vietos nustatymo.

8. Informacijos dėl prisijungimo prie VV svarstymas.

9. Dėl bendrijos valdymo (administravimo) išlaidų didinimo.

10. Bendrijos narių pasiūlymų, prašymų, priskirtų nagrinėti susirinkimo kompetencijai svarstymas.

Susirinkimo vieta: 1-asis vandens bokštas (Balsių sodų 9-oji gatvė). Išsamesnė informacija  interneto svetainėje: www.zaliejiezerai.lt arba pas valdybos pirmininką (tel. 8 687 86677). Informacija apie susirinkimą paskelbta bendrijos internetiniame puslapyje, bendrijos skelbimo lentose.  pranešta el. p. 

                                                Bendrijos valdyba