2023 m. rugpjūčio  17 d. 18.30 val. įvyks  s/b „Žalieji ežerai“ narių  pakartotinis visuotinis  ataskaitinis susirinkimas

      Comments Off on 2023 m. rugpjūčio  17 d. 18.30 val. įvyks  s/b „Žalieji ežerai“ narių  pakartotinis visuotinis  ataskaitinis susirinkimas

2023 m. rugpjūčio  17 d. 18.30 val. įvyks  s/b „Žalieji ežerai“ narių  pakartotinis visuotinis  ataskaitinis susirinkimas. 

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Naujų narių priėmimas;
  2. Valdybos   metinė ataskaita;
  3. Revizijos komisijos išvada apie metinę bendrijos finansinę veiklą;
  4. Metinės bendrijos finansinės – ūkinės veiklos ataskaitos tvirtinimas;
  5.  Bendrijos metinės pajamų ir išlaidų sąmatos ir bendrijos bendrojo naudojimo  objektų atnaujinimo plano tvirtinimas;

       6. Dėl žieminio vandentiekio sistemos uždarymo nuo 2024 m. gegužės 1 d. bei vasarinio vandentiekio pertvarkymo svarstymas.                       

        7. Dėl VV užstato (300 Eur) grąžinimo asmenims, neturintiems skolos ir  turintiems  skolą bendrijai.

        8. Informacija dėl Balsių sodų 6-osios ir 9-osios gatvės asfaltavimo klausimo sprendimo.

        9. Dėl bendrijos nario tikslinio mokesčio nustatymo.

        10. Bendrijos narių pasiūlymų, prašymų, priskirtų nagrinėti susirinkimo kompetencijai svarstymas.

Susirinkimo vieta: 1-asis vandens bokštas (Balsių sodų 9-oji gatvė). Išsamesnė informacija  interneto svetainėje:www.zaliejiezerai.lt arba pas valdybos pirmininką (tel. 8 687 86677). Informacija apie susirinkimą paskelbta bendrijos internetiniame puslapyje, bendrijos skelbimo lentose.  pranešta el. p. 

                                                Bendrijos valdyba