2024 m. liepos 17 d. 19.00 val. įvyks SB „Žalieji ežerai“ narių visuotinis  ataskaitinis rinkiminis susirinkimas. 

      Comments Off on 2024 m. liepos 17 d. 19.00 val. įvyks SB „Žalieji ežerai“ narių visuotinis  ataskaitinis rinkiminis susirinkimas. 

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Naujų narių priėmimas;
 2. Valdybos   metinė ataskaita;
 3. Revizijos komisijos išvada apie metinę bendrijos finansinę veiklą;
 4. Metinės bendrijos finansinės – ūkinės veiklos ataskaitos tvirtinimas;
 5. Bendrijos gatvių sutvarkymo (asfaltavimo) fondo sukūrimas ir tikslinio įnašo dydžio  nustatymas.
 6. Vasarinio vandentiekio sistemos pertvarkymas įrengiant tik paviršinį (vasaros sezono metu) vandens tiekimą, vandens bokštų renovacija (remontas) ir kaupiamųjų įnašų tam pertvarkymui nustatymas. 
 7. Dėl Balsių sodų 10-ojoje g. esančių sklypų savininkų  atleidimo nuo mokesčio už gatvių apšvietimą, nes sklypai nepatenka į apšvietimo tinklo zoną.
 8. Bendrijos metinės pajamų ir išlaidų sąmatos ir bendrijos bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo plano tvirtinimas;
 9. Automobilių eismo organizavimo (eismo schemos) bendrijos gatvėmis svarstymas.
 10. Bendrijos valdybos, pirmininko, Revizijos komisijos rinkimas. 
 11. Bendrijos narių pasiūlymų, prašymų, priskirtų nagrinėti susirinkimo kompetencijai svarstymas.

Susirinkimo vieta: 1-asis vandens bokštas (Balsių sodų 9-oji gatvė). Išsamesnė informacija   pas valdybos narius,  pirmininką (tel. 8 687 86677). Informacija apie susirinkimą paskelbta bendrijos internetiniame puslapyje, bendrijos skelbimo lentose.  pranešta el. p. 

                                                Bendrijos valdyba