Atliekų konteineriai vasarotojams

      Comments Off on Atliekų konteineriai vasarotojams

               Gerb. s/b „Žalieji ežerai“ nariai, gyventojai,

Primename, kad sodininkų bendrijos susirinkimas prieš keletą metų priėmė sprendimą, kad bendrijos teritorijoje nebus bendro naudojimo atliekų konteinerių (toliau – konteineriai). Praėjusiais metais, Vilniaus miesto Atliekų sistemos administratorius (VASA) kai kurių mūsų bendrijos narių reikalavimu pastatė konteinerį (mišrioms atliekoms ir rūšiuotoms atliekoms) Krakiškių gatvėje. Ne vienas pastebėjo, kad tais konteineriais (vieta labai patogi visiems vykstantiems Krakiškių gatve) daugiau naudojasi ne mūsų bendrijos nariai, neturintys individualių konteinerių, bet kiti asmenys. Vieta prie konteinerių tapo tikru netvarkos židiniu, šiukšlynu, todėl VASA pasiūlė mūsų bendrijai parinkti kitą vietą konteineriams. Bendrojo naudojimo konteineriams bendrijos valdyba, vykdydama visuotinios susirinkimo sprendimą, vietos nesiūlo, nes nei vienas sklypo savininkas nesutiks, kad prie jo sklypo konteineriai būtų įrengti. Bendrijos valdyba preliminariai paskaičiavo, kad konteinerių neturi 136 sklypų savininkai.  VASA pritarimu bendrijos valdyba priėmė sprendimą – siūlyti tik vasarojantiems bendrijos nariams susitarti kokiuose sklypuose (ar gatvėje prie sklypo) būtų galima pastatyti individualius didesnės talpos konteinerius, kuriais naudotųsi atitinkamos gatvės gyventojai (kaimynai). Bendrijos valdyba siūlo įrengti tokius 4 konteinerius. 1-as konteineris – Balsių sodų 1-osios, 5-osios, 2-as konteineris – Balsių sodų 6-7-osios gatvės, 3-ias konteineris – Balsių sodų 8-9-osios, 4-as konteineris – Balsių sodų 10-11-osios g. gyventojams.  Prašome skubiai (iki gegužės 1 d.)  minėtų gatvių gyventojus, kurie neturi individualių konteinerių ir,  kuriems vasaros sezono metu konteineriai reikalingi,  kreiptis į bendrijos valdybos pirmininkę telefonu ar el p. (el.p. adresas : 7viltana@gmail.com). Surinkę duomenis apie tokios paslaugos poreikį, pasirinksime vietą konteineriams (vietą, kur bus pastatyti konteineriai prižiūrės ir užtikrins tvarką gyventojai, kurie jais naudosis), kreipsimės į VASA dėl naujų konteinerių pastatymo.

                                                                                                 Bendrijos valdyba