Balsavimas dėl apšveitimo tinklų ir investavimo į turimą žieminį vandenį

      Comments Off on Balsavimas dėl apšveitimo tinklų ir investavimo į turimą žieminį vandenį

SODININKŲ BENDRIJOS „ŽALIEJI EŽERAI“ VALDYBA, SIEKDAMA IŠSIAIŠKINTI VISŲ BENDRIJOS NARIŲ NUOMONĘ (į visuotinius susirinkimus susirenka tik iki trečdalio bendrijos narių) IR,  VADOVAUDAMASI BENDRIJOS ĮSTATŲ 48-49 p., 2020 M. LIEPOS 25 D. PRIĖMĖ SPRENDIMĄ VYKDYTI BENDRIJOS NARIŲ APKLAUSĄ RAŠTU – BALSAVIMĄ RAŠTU   NESUŠAUKUS SUSIRINKIMO.  BENDRIJOS NARIAMS SUTEIKIAMA GALIMYBĖ  PATEIKTI SAVO NUOMONĘ (PRITARTI /NEPRITARTI)  BALSAVIMO BIULETENYJE, KURIAME NURODYTI SVARSTOMI KLAUSIMAI IR SIŪLOMI SPRENDIMO BŪDAI.

                               BALSAVIMO PRADŽIA – 2020 m. RUGSĖJO 6 D.

                               BALSAVIMO PABAIGA – 2020 m. RUGSĖJO 20 D.