Balsavimo raštu dėl gatvių apšvietimo ir vandentiekio į 11-ąją gatvę rezultatai

      Comments Off on Balsavimo raštu dėl gatvių apšvietimo ir vandentiekio į 11-ąją gatvę rezultatai

Informuojame visus, kad bendrijos valdybos organizuotas bendrijos narių  balsavimas raštu nesušaukus susirinkimo baigtas. Bendrijoje –  253 nariai. Balsavime dalyvavo 188, t. y.  daugiau nei 2/3 bendrijos narių.

Pasibaigus balsavimui, bendrijos valdyba sudarė balsų skaičiavimo komisiją iš 6  bendrijos narių, kurių sklypai yra ilgiausiose  gatvėse (kiekvienai gatvei atstovavo 1 narys).

2020 m. rugsėjo 26 d. 18.00 posėdžiavusi balsų skaičiavimo komisija priėmė sprendimą: balsavimas  laikomas įvykusiu.

Komisija nustatė, kad laiku (rugsėjo 6-20 d.)   gauti   188 balsavimo biuleteniai. 3 biuleteniai pripažinti negaliojančiais.

Balsavimo biuleteniuose bendrijos nariai balsavo dėl 2 klausimų:

Pateikiame išrašą iš balsų skaičiavimo komisijos protokolo.

 „Balsavimo rezultatai:

  1. dėl įnašų gatvių apšvietimo projekto įgyvendinimui rinkimo;

 Pagal 1-ą klausimą balsavo 188 nariai: pritarė 132, nepritarė 53, nepareiškė nuomonės (susilaikė)-0, negaliojanys -3 biuleteniai.

NUSPRĘSTA: rinkti bendrijos narių įnašus (po 339 Eur) gatvių apšvietimo projekto įgyvendinimui. Įnašus surinkti iki 2021 m. kovo 1 d.

                     2. dėl papildomos vandentiekio trasos nuo Balsių sodų 9-osios g. iki Balsių sodų;

  11-osios g. (sklypai esantys prie miško) įrengimo.

Pagal 2-ą klausimą balsavo 188, pritarė 40, nepritarė 143, nepareiškė nuomonės (susilaikė)-2, negaliojantys -3.

NUSPRĘSTA: papildomos vandentiekio trasos nuo Balsių sodų 9-osios g. iki Balsių sodų 11-osios g. nerengti. “

Balsų skaičiavimo komisijos protokolą pasirašė visi komisijos nariai.

Protokolas