Bendrijos teritorijoje vyksta VV magistralės statybos darbai

      Comments Off on Bendrijos teritorijoje vyksta VV magistralės statybos darbai

Atkreipiame dėmesį, kad bendrijos valdybai perduoti bendrijos vandentiekio sistemos planai/brėžiniai yra netikslūs, todėl net daug metų bendrijos vandentiekio planą atnaujinantis ir vandentiekio sistemą prižiūrintis Rokas kai kuriais atvejais, rangovui atkasus niekur nepažymėtus vamzdžius,   negali atsakyti į kurį sklypą yra įrengtas įvadas, ar tas įvadas senas/naujas (naudojamas ar ne)  ir t. t. Todėl, rangovui vykdant gatvių gręžimo/kasimo darbus, prašome  sklypų savininkus  pagal galimybes būti namuose, surasti anksčiau rengtus įvado projektus/planus ir, esant reikalui parodyti, kur įrengti žieminio vandentiekio įvadai į konkretų sklypą bei teikti kitą naudingą su bendrijos vandentiekiu susijusią informaciją.  

Prašome Jūsų supratimo, nes tik bendradarbiaujant su rangovu, aktyviai jam padedant, mums pavyks išvengti vandentiekio vamzdžių pažeidimo, o VV statybos darbai vyks greičiau ir sklandžiau. 

Prašome pasidalinti   informacija su savo kaimynais.   

                                                                       Bendrijos valdyba