Dėl prisijungimo prie VV tinklų

      Comments Off on Dėl prisijungimo prie VV tinklų

Gerb. s/b „Žalieji ežerai“ nariai, gyventojai, 


prašome skubiai susisiekti su bendrijos pirmininke, jei dar nepateikėte reikalingų dokumentų dėl prisijungimo prie  VV (Vilniaus vandenys) vandentiekio / nuotekų magistralinių tinklų.. Jūs dar turite galimybę patekti į sudaromus sąrašus, nes 2019 m. gruodžio mėn. mūsų paraiška bus teikiama  tinklų įrengimo mūsų bendrijoje  finansavimui gauti.  Š.m. gruodžio mėn. pabaigoje bus aišku, ar mūsų projektiniams pasiūlymams bus skirtas finansavimas. VV .ir mes tikimės, kad mūsų projektas pateks į finansuojamų projektų sąrašus. Gavus finansavimą, pradiniai įrengimo darbai būtų pradėti jau sekančiais metais ir baigti per du metus. Prašyčiau perduoti šią informaciją ir savo kaimynams.Kilus klausimams, kreipkitės el.p. ar telefonu. bet kurią dieną,  išskyrus pirmadienį ir trečiadienį.