Dėl VV užstatų grąžinimo

      Comments Off on Dėl VV užstatų grąžinimo

Informuojame, kad VV užstatai grąžinami kas ketvirtį, taigi užstatai už 9 mėn. bus grąžinti spalio mėn. pabaigoje. Užstatai grąžinami tik tada, kai iki galo yra sutvarkomi visi dokumentai ir sudaroma su VV pastovi sutartis dėl paslaugų teikimo. Primename, kad visuotinis bendrijos narių susirinkimas priėmė sprendimą negrąžinti VV užstatų tiems bendrijos nariams, kurie yra skolingi bendrijai.  

Bendrijos valdyba.