INFORMUOJAME DĖL VANDENTIEKIO STATYBOS DARBŲ PRADŽIOS

      Comments Off on INFORMUOJAME DĖL VANDENTIEKIO STATYBOS DARBŲ PRADŽIOS

2021-04-14

 UAB Vilniaus vandenys“ (toliau – VV) išrinktas magistralinių tinklų statybos rangovo UAB „Gensera“ projektų vadovas  patvirtino, kad  2021 m. balandžio 9 d. gautas statybos leidimas. Nuo balandžio 19 d. bus pradėti vykdyti  vandentiekio/nuotekų tinklų statybos darbai. 

Rangovo atstovas atkreipė dėmesį, kad mūsų bendrijos teritorijoje yra nemažai vietų, kur sklypų savininkai savo sklypų ribas yra pasididinę gatvių sąskaita, kur rangovas vykdys darbus. Bendrijos valdyba dar kartą prašo sutvarkyti į gatvės zoną išlindusiusželdinius ar statinius, nes rangovas nėra įpareigotas juos išsaugoti ar atkurti

Rangovas nurodė, kad visų bendrijų teritorijoje darbus vykdys  keturios darbų brigados. Darbus planuojama  pradėti nuo s/b „Šermukšnėlė“ teritorijos (aukščiausia magistralinių tinklų  vieta) ir gana greitai, prijungę kitas darbo brigadas vienu metu dirbs visose bendrijose. 

Prašome sekti informaciją skelbiamą bendrijos internetinėje svetainėje ir skelbimo lentose. Bendrijos valdyba papildomai informuos, kada ir kokiose gatvėse  bus pradėti kasimo darbai, kadangi vykdant darbus kelias gali būti nepravažiuojamas. 

Bendrijos valdyba