Išankstinis balsavimo biuletenis

      Comments Off on Išankstinis balsavimo biuletenis

                      Gerb. s/b „Žalieji ežerai“ nariai,

Primename, kad pagal bendrijos įstatus (46p.), nariai, negalintys dalyvauti visuotiniame bendrijos narių susirinkime, iš anksto svarstomais klausimais gali pareikšti savo nuomonę raštu įstatuose nustatyta tvarka. Susirinkimo dalyvių sąraše turi būti nurodyti nariai, iš anksto pareiškę nuomonę raštu. Jų balsai įskaitomi į susirinkimo kvorumą bei balsavimo rezultatus.

SVARBU!!!!  Apie savo sprendimą balsuoti raštu Bendrijos nariai turi informuoti  Bendrijos valdybą ne vėliau kaip prieš dvi dienas iki susirinkimo pradžios. Norintys balsuoti raštu turi užpildyti valdybos parengtą balsavimo biuletenį, kuriame  nurodoma Bendrijos nario vardas ir pavardė, sodo sklypo numeris ir adresas, darbotvarkės klausimo pavadinimas ir nutarimo projektas, už kurį jis balsuoja, ir jo nuomonė “už” arba “prieš” šiuo darbotvarkėje (darbotvarkė paskelbta) skelbtu klausimu.

Pabaigoje balsavimo biuletenį pasirašo savo nuomonę pareiškęs bendrijos narys.  Balsavimo lapas įdedamas į voką, kuris įmetamas į balsavimo dėžutę (pašto dėžutė prie s/b valdybos pirmininkės namo, adresu Balsių sodų 5-oji, Nr. 7) ir  atidaromas susirinkimo metu po balsavimo. Balsavimo lapas negali būti atšauktas.

Dėl išankstinio balsavimo biuletenių prašome kreiptis į bendrijos valdybos pirmininkę. 

Prašome atidžiai pildyti balsavimo biuletenį. 

Balsavimo biuletenis

Balsavimo tvarka

                                                                                                                                           Bendrijos valdyba