Kvietimas į talką. 2018-05-12

      Comments Off on Kvietimas į talką. 2018-05-12

Sodininkų bendrijos „Žalieji ežerai“ valdyba kviečia visus sodininkų bendrijos narius su šeimomis į šeštadieninę talką, kuri įvyks 2018 m. gegužės 12 d. 12 val.

Talkos metu planuojame tvarkyti bendrijai priklausantį sklypą prie naujojo gręžinio Balsių sodų 11-oje gatvėje. Prašome atvykstant į talką atsinešti įrankius šakų genėjimui, medžių pjovimui ir įrankius žemės tvarkymui. Talkos metu taip pat planuojame iškirsti krūmus prie įvažiavimo iš Žaliųjų ežerų gatvės į Balsių sodų 5-ąją gatvę. Jei pastebėjote, kad reikėtų tvarkyti ir kitas  bendrijos bendrojo naudojimo vietas, prašom pranešti valdybai. Tikimės aktyvaus visų dalyvavimo.

Bendrijos valdyba