Nemokamai dalijamos kompostavimo dėžės – geriems darbams Žemei ir sau atlikti

      Comments Off on Nemokamai dalijamos kompostavimo dėžės – geriems darbams Žemei ir sau atlikti

Pavasarį daug renginių, gerų darbų skiriama Žemei pagerbti. Kiekvienas galime prie jų prisidėti. Pradėkime nuo mažų, atrodytų nereikšmingų darbelių, tačiau jeigu kiekvienas juos sąžiningai atliksime – palengvinsime Žemei mūsų užkraunamą naštą, prisidėsime prie Klimato kaitos mažinimo, išsenkančių gamtos išteklių tausojimo. Ką galime padaryti? Siūloma konkreti veikla, pasitelkiant natūralius gamtos procesus – kompostuoti biologiškai skaidžias, greitai yrančias atliekas. Tuo tikslu Vilniaus miesto savivaldybės individualių namų valdų savininkams bus nemokamai išdalinta 20792 vnt. kompostavimo dėžių. Kartu su dėže gyventojai gaus ir instrukciją kaip ja naudotis ir kompostuoti.
„Aplinka, kurioje gyvename, turime rūpintis visi. ES direktyvos bei Nacionaliniai teisės aktai skatina rūšiuoti ir kompostuoti atliekas jų susidarymo vietoje – namuose. Kompostavimo dėžės – puiki priemonė tai daryti. Juo labiau, kad saugoti gamtą – ne teisės aktų, o kiekvieno iš mūsų rūpestis”, teigė UAB „VAATC” direktorius Bronius Pavilanskas.
Kompostavimo dėžės gyventojams dalijamos įgyvendinant UAB „VAATC“ (Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras) vykdomo Projekto „Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ veiklas, kurios vykdomos 8 Vilniaus regiono savivaldybėse. Įgyvendinat Projekto uždavinius siekiama sutvarkyti biologiškai skaidžias atliekas jų susidarymo vietoje – kompostuoti jas individualiose namų valdose, kad į Kazokiškių sąvartyną patektų kuo mažiau šių atliekų, kurios iki 2020 metų turėtų sudaryti ne daugiau kaip 35 proc. 2000 metų biologiškai skaidžių komunalinių atliekų. Vilniaus regiono gyventojams bus išdalinta 51 000 tūkst. vnt. kompostavimo dėžių. Dėžių dalijimas vyksta nuo balandžio mėn. Atliekų kompostavimas yra svarbus aplinkos saugojimui, kompostavimo dėžes įsigiję gyventojai turės galimybę tinkamai tvarkyti gyvenamojoje aplinkoje susikaupusias atliekas, pasigaminti puikių trąšų ir pagerinti savo valdų dirvožemį, sutaupyti atliekų tvarkymo ir išvežimo sąskaita. Atliekų tvarkymo taisyklės draudžia biologiškai skaidžias atliekas išvežti kartu su komunalinėmis, negalima jų ir deginti, todėl kompostavimas puiki išeitis. Įgyvendinant projekto uždavinius statomi mechaninio-biologinio apdorojimo įrenginiai, kuriuose atliekos bus apdorojamos ir į sąvartynus jų pateks ne daugiau kaip 25 proc.
VAATC Plėtros skyriaus vadovė Rasa Pajarskienė akcentavo, kad vykdomomis Projekto veiklomis siekiama sukurti gamtosauginiu ir ekonominiu požiūriu darnią Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemą, kuri atitiks nacionalinius ir ES reikalavimus, siekiant šio tikslo svarbu pasiekti maksimalų atliekų išrūšiavimą ir kompostavimą jų susidarymo vietoje ir rūšiavimo įrenginiuose (gamykloje), biologiškai skaidžias atliekas apdorojant, antrines žaliavas perdirbant, o likusias po rūšiavimo, netinkamas perdirbti atliekas, turinčias aukštą energetinę vertę panaudojant energijos gamybai sudeginant kogeneracinėje jėgainėje, Projekto rezultatai padės saugoti aplinką ir žmonių sveikatą, formuoti visuomenės aplinkai palankų gyvenimo būdą ir įgyvendinti darnaus vystymosi uždavinius, tapti darnaus komunalinių atliekų tvarkymo pavyzdžiu.
Informaciją apie projekto veiklas galima rasti internete: www.vaatc.lt/kompostavimas.
Kompostavimo dėžė lengvai surenkama ir eksploatuojama, sveria 12 kg, jos talpa 800 L, matmenys – 0,9×0,91×1,35 m., supakuotos dėžės matmenys – 0,2 x 0,8 x 1,2 m. Dėžėse kompostuojamos sodo ir daržo bei virtuvės atliekos, kurios paverčiamos humusinga medžiaga, jose užtikrinamas oro judėjimas.
Kompostavimo dėžių dalijimo tvarka Vilniuje.
Nuo 2014 m. gegužės 02 d. Vilniaus miesto gyventojams kompostavimo dėžės bus dalinamos adresu: V.A. Graičiūno g. 36c (VAATC telefonas informacijai (8 5) 233 3253 arba 8 614 09641). Aikštelės darbo laikas:
• II-V 10 – 19 val., pietų pertrauka 14:30-15:00 val.
• VI 10-16:30 val., pietų pertrauka 13:00-13:30 val.
Informacija apie kitas kompostavimo dėžių atsiėmimo vietas ir datas dar bus tikslinama ir skelbiama VAATC ir savivaldybės interneto pusliuose.
Vilniaus miesto individualių valdų savininkai, norintys įsigyti kompostavimo dėžę, turi sudaryti Individualaus kompostavimo sutartį ir atsiimant dėžę turėti:
• Asmens tapatybės kortelę ar pasą (dokumento Nr. įrašomas į Individualaus kompostavimo dėžės panaudos sutartį);
• Atliekų tvarkymo sutartį;
• Namų valdos pažymėjimą.
Informacijos projekto “VIlniaus regiono buitinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas” klausimais teiraukitės telefonu (8-5) 210 42 54, el. paštas info@vaatc.lt.
Vilniaus miesto savivaldybėje dėl papildomos informacijos galima kreiptis:
• nemokamu telefonu: 88001004,
• į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus Atliekų tvarkymo poskyrio vedėją Jaroslavą Čaplią, tel. 8 5 2112821.
Tikimasi, kad Projekto veiklos paskatins gyventojus aktyviau rūšiuoti komunalines atliekas, kompostuoti biologiškai skaidžias atliekas, sumažins atliekų, patenkančių į sąvartynus, srautus.
Projektas nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-010 „Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ yra finansuojamas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančią Sanglaudos skatinimo veiksmų programą Sanglaudos fondo ir UAB “VAATC” lėšomis.
Aplinkos apsaugos skyrius

vaatc-lankstinukas

SB “Žalieji ežerai” valdyba