Papildoma informacija klausimais dėl kurių paskelbtas balsavimas raštu.

      Comments Off on Papildoma informacija klausimais dėl kurių paskelbtas balsavimas raštu.

Informacija  dėl gatvių apšvietimo projekto įgyvendinimo ir įnašų  projekto įgyvendinimui rinkimo (klausimas Nr. 1)

2015 m. sausio 25 d. s/b Žalieji ežerai“  ir Vilniaus miesto savivaldybės administracija pasirašė susisiekimo komunikacijų ir jų inžinierinių tinklų projektavimo sutartį, pagal kurią s/b „Žalieji ežerai“ įsipareigojo parengti gatvių apšvietimo tinklų techninį projektą, jį suderinti teisės aktų nustatyta tvarka ir t.t. 2015-07-23 visuotinis narių susirinkimas nutarė skirti lėšas projekto rengimui, ir 2016 m. kovo mėn., gavus technines sąlygas, projektas pradėtas rengti.

2018 m. balandžio 4 d. gatvių apšvietimo techninis projektas savivaldybės administracijos buvo įvertintas kaip tinkamas įgyvendinimui, ir savivaldybės administracija informavo, kad projektas gali būti  finansuojamas  savivaldybės Tarybos nustatyta tvarka. Projektas buvo paskelbtas s/b „Žalieji ežerai“ internetinėje svetainėje, su juo buvo galima susipažinti atvykus pas bendrijos valdybos pirmininkę. Projekto įgyvendinimą 50 proc. finansuoja savivaldybė, jei kitą 50 proc. lėšų skiria gyventojai (bendrija) (Vilniaus m. savivaldybės Tarybos sprendimas:  https://aktai.vilnius.lt/document/30202471 )

Atkreipiame dėmesį, kad 2018 m. visuotinis bendrijos narių susirinkimas priėmė ir kitą sprendimą – rengti  vandentiekio/nuotekų projektinius pasiūlymus ir siekti VV tinklų projektavimo ir statybos bendrijos teritorijoje. Rengiant VV dokumentus jau buvo aišku, kad kiekvienas namų ūkis, ketinantis jungtis prie VV tinklų, privalės sumokėti VV nustatytą 300 Eur užstatą. Tuo pačiu metu skirti pinigus įnašui gatvių apšvietimo projekto įgyvendinimui būtų buvusi per didelė finansinė našta daugeliui bendrijos gyventojų todėl   gatvių apšvietimo projekto įgyvendinimo klausimas teikiamas balsavimui raštu dabar. Balsavimo biuletenyje: „pradinis įnašas – gyventojų įnašas (50 proc.) pagal dabartinę projekto įgyvendinimo sąmatą. Tik kai bendrija perves 50 proc. lėšų savivaldybei, savivaldybė inicijuos gatvių apšvietimo tinklų statybos klausimą (viešasis pirkimas ir pan.) . Įrengus gatvių apšvietimo tinklus, jie bus perduoti UAB „Vilniaus gatvės apšvietimo tinklai“, kurie vykdys tinklo priežiūrą, atsiskaitys už elektrą ir t.t.

Informacija dėl papildomos bendrijos  žieminio vandens trasos (linijos) įrengimo (klausimas Nr. 2)

Grupė Balsių sodų 11-osios gatvės gyventojų (sklypai prie miško) neturi galimybės prisijungti prie bendrijos žieminio vandentiekio, todėl kreipėsi raštu Į bendrijos valdybą su prašymu įrengti papildomą žieminio (požeminio) vandens liniją nuo Balsių sodų 9-oje g. esančio vandens bokšto iki Balsių sodų 11-osios gatvės (nuo kalno žemyn link miško).  Prašymas (raštu) buvo pateiktas jau paskelbus visuotinio bendrijos narių susirinkimo (2019-08-07) darbotvarkę. Bendrijos nariai susirinkime apie tokį prašymą  buvo informuoti ir nutarė dėl sprendimo priėmimo balsuoti raštu.

DĖMESIO!!!!! Balsavimui raštu taikomi griežti reikalavimai, todėl prašome labai atidžiai užpildyti visas balsavimo biuletenyje esančias eilutes, savo atsakymą žymėti ženklu –    x ir pasirašyti. Biuletenio pabaigoje visą informaciją patvirtinti parašu.