Pradėti apvšietimo darbai

      Comments Off on Pradėti apvšietimo darbai

Gerb. sodininkų bendrijos nariai, gyventojai, 

bendrijos valdyba informuoja, kad įmonė „Vilniaus apšvietimas“, toliau – apšvietimas,  jau pradėjo elektros kabelių apšvietimui, apšvietimo atramų įrengimo darbus mūsų gatvėse.  Darbai pradėti nuo Balsių sodų 9-osios gatvės, nes ten yra elektros transformatorinė, t. y. elektros energijos šaltinis. Balsių sodų 9-ojoje, Balsių sodų 11-oje g. bei dalyje Balsių sodų 8-osios gatvės, kuri ribojasi su Balsių sodų 11-ąja gatve, t. y. bendrijos dalyje nuo Balsių 8-osios g. link miško, apšvietimo darbuotojai jau sužymėjo vietas, kur pagal projektą numatytos apšvietimo atramos. Prašome tos bendrijos dalies gyventojus pasižiūrėti, kur numatytos atramos ir teikti bendrijos valdybai pastabas, jei jų nuomone apšvietimo atramos vieta  gali trukdyti eismui ar apšvietimo atramą būtų tikslingiau statyti 1-2 metrais toliau nuo pažymėtos vietos. Kitų gatvių gyventojus taip pat prašome atkreipti dėmesį, dar kartą peržiūrėti gatvių apšvietimo projektą ir teikti savo pasiūlymus dėl apšvietimo atramų įrengimo. Įmonės vadovai geranoriškai sutiko atsižvelgti į pasiūlymus, net įrengti papildomas atramas, tikslu  geriau užtikrinti  apšvietimo kokybę.

            Tuo pačiu, sklypų savininkus, nesumokėjusius įnašo (tokių dar yra nemažai) už apšvietimą, prašome kuo greičiau tai padaryti.    

Suprojektuotos apšvietimo stulpų vietos

Kaip atrodo pažymėta vieta

                                                                                                  Bendrijos valdyba