SB „Žalieji ežerai“ komunalinių atliekų paslaugos teikėjas – UAB „Ecoservice“

      Comments Off on SB „Žalieji ežerai“ komunalinių atliekų paslaugos teikėjas – UAB „Ecoservice“

Vadovaujantis sodininkų bendrijos „Žalieji ežerai“ visuotinio narių susirinkimo, vykusio 2013-10-06 sprendimu „įgalioti bendrijos valdybą iki 2014 m. vasario 1 d. parinkti vieną atliekų surinkimo paslaugos teikėją ir apie tai iki 2014 m. vasario 5 d. paskelbti bendrijos internetiniame puslapyje ir skelbimų lentose; įpareigoti bendrijos narius ir kitus sklypų savininkus sudaryti su parinkta įmone komunalinių atliekų išvežimo sutartis“, pranešame visiems sodininkų bendrijos nariams ir sklypų savininkams, kad bendrijos valdyba, išnagrinėjusi paslaugos teikėjų pasiūlymus (apie kvietimą teikti pasiūlymus buvo skelbta bendrijos svetainėje) priėmė sprendimą parinkti bendrijos teritorijoje atliekų surinkimo paslaugos teikėju UAB „Ecoservice“, kuri pateikė geriausią pasiūlymą (geriausias kokybės ir kainos santykis).

Prašome visus sodininkų bendrijos narius ir sklypų savininkus, įspėti kitus komunalinių atliekų paslaugų teikėjus apie atliekų surinkimo (išvežimo) sutarties nutraukimą (pagal įstatymą įspėjama, jei sutartyje nenumatyta kitaip, prieš 30 dienų) ir kreiptis į valdybą, kuri organizuos naujos sutarties pagal Jūsų poreikius pasirašymo procesą. Apie naujų sutarčių pasirašymo tvarką bus pranešta papildomai.

SB „Žalieji ežerai“ valdyba