SODŲ BENDRIJOS „ŽALIEJI EŽERAI“ GATVIŲ APŠVIETIMO PROJEKTO I-OJO ETAPO VYKDYMO APŽVALGA

      Comments Off on SODŲ BENDRIJOS „ŽALIEJI EŽERAI“ GATVIŲ APŠVIETIMO PROJEKTO I-OJO ETAPO VYKDYMO APŽVALGA

·         2017 m. gruodžio mėn. Bendrijos valdyba pateikė Vilniaus miesto Savivaldybės Miesto ūkio ir transporto departamentui parengtą „Balsių sodų 1-osios, 5-osios, 6-osios, 7-osios, 8-osios, 9-osios ir 11-osios gatvių apšvietimo Vilniaus mieste techninį projektą“ (toliau – Techninis projektas).

·         2018 m. sausio 23 d., Bendrijos valdyba, vadovaudamasi 2015-01-28 sudarytos sutarties („Susisiekimo komunikacijų ir jų inžinerinių tinklų projektavimo sutartis“ Nr. A326-11/15(2.9.4.1-UK4) skyriaus „Sutarties dalykas“ 4.7 punktu reikalavimais, Techninį projektą pateikė ekspertizės vertinimui.

·         2018 m. vasario 26 d. Techninį projektą, patikslintą ir pakoreguotą, atsižvelgiant į ekspertizės išdėstytus trūkumus/ pastabas, projektuotojas pakartotinai pateikė ekspertizės vertinimui.

·         2018 m. kovo 28 d. Ekspertizės vertintojai, be pastabų patvirtino Techninį projektą.

·         2018-04-05 Bendrijos valdyba patikslinto Techninio projekto originalą ir Ekspertizės originalą pakartotinai pateikė Vilniaus miesto Savivaldybės Miesto ūkio ir transporto departamentui.

·         II-asis Bendrijos gatvių apšvietimo etapas prasidėtų Vilniaus miesto Savivaldybei paskelbus Techninio projekto įgyvendinimo Viešojo pirkimo konkursą.

Planuojamų šviestuvų vietos:

SB Zalieji ezerai apsvietimo planas