Vandentiekio darbai 2021-09-20/24

      Comments Off on Vandentiekio darbai 2021-09-20/24

           Sveiki.

 Informuojame, kad rangovas nuo sekančio pirmadienio (2021-09-20) planuoja tęsti VV magistralės statybos darbus Balsių sodų 8-ojoje gatvėje,   judės link Balsių sodų 1-osios gatvės ir pradės ten darbus. Taip pat vykdys ypač sudėtingus  darbus Balsių sodų 7-ojoje gatvėje, taip pat baiginės darbus 6-ojoje.

 Dar kartą atkreipiame dėmesį, kad bendrijos valdybai perduoti bendrijos vandentiekio sistemos planai/brėžiniai yra netikslūs, todėl net eilę metų bendrijos vandentiekio planą atnaujinantis ir vandentiekio sistemą prižiūrintis Rokas dažnu atveju negali nurodyti kokiame gylyje yra bendrijos vandentiekio vamzdžiai, kur prijungti sklypų įvadai ir, rangovui atkasus niekur nepažymėtus vamzdžius,  negali atsakyti į kurį sklypą yra įrengtas įvadas, ar tas įvadas senas/naujas (naudojamas ar ne)  ir t. t. Būtina pažymėti, kad dažnai įvadai į sklypus buvo daromi neatsakingai, be projektų, be  šulinių, todėl rangovui labai sunku spręsti, kokioje gatvės vietoje,  gylyje kloti naujus vamzdžius. 

 Rangovas stengiasi daryti viską: gręžimo darbus atlieka kuo giliau, tikrina  šuliniuose esančių vamzdžių, jungčių kryptis, gylį, kad klojant naują tinklą nepažeistų bendrijos vamzdžių, kitų komunikacijų (ir ESO tinklai (gylis) įrengti ne pagal projektą),     nes komunikacijų, o ypač bendrijos vamzdžių remontas  jiems nemažai kainuoja (detalės, jungtys, technikos nuoma ir t.t.), be to  sutrinka pagrindiniai  darbai. 

  Pastarasis  kelių dienų vandens tiekimas buvo nutrauktas, kai  rangovas pažeidė bendrijos vamzdžius, vykdydamas  darbus  2,23  m gylyje, nors bendrijos senbuviai prieš tai tikino, kad vamzdžiai yra ne giliau  nei 1,80 m. Paskutinę dieną turėjome gyventi  be vandens dėl to, kad buvo nutrauktas ir  sklypo įvadas, įrengtas be  šulinio, o tokių įvadų yra tikrai  nemažai. Pradėjus veržtis vandeniui, nustatyti koks vamzdis (magistralinis ar įvadas) ir kur pažeistas – labai sudėtinga, nes tik nutraukus vandens tiekimą, ištraukus susirinkusį vandenį ir  atlikus kasimo darbus, nustatoma priežastis bei pradedamas remontas (perkamos reikalingos detalės, kviečiami remonto darbus atliekantys asmenys).   Panašios  avarijos padarinių šalinimas  užtrunka beveik visą darbo dieną, o vėliau paleidus vandenį, dar  paaiškėja, kad vamzdis pažeistas ir kitoje vietoje. Paskutinės avarijos metu Balsių sodų 8-osios gatvės dalis buvo iškasta,  užkasta ir sekančią dieną vėl kasama toliau vos ne toje pačioje vietoje.

    Todėl, dar kartą prašome visų nesipiktinti, bet rangovui vykdant gatvių gręžimo/kasimo darbus (kai matote, kad gręžimo technika artėja link Jūsų sklypo), pagal galimybes būti namuose, surasti anksčiau rengtus įvado projektus/planus ir parodyti  rangovo atstovams,  kurioje vietoje, kokiame gylyje  įrengti  įvadai į konkretų sklypą bei teikti kitą naudingą su bendrijos vandentiekiu susijusią informaciją, kad dėl vieno įvado pažeidimo netektų vėl nutraukti vandens tiekimo visai bendrijai.   

Prašome Jūsų supratimo, nes tik bendradarbiaujant su rangovu, aktyviai jam padedant, rangovui pavyks išvengti vandentiekio vamzdžių pažeidimo, o VV statybos darbai vyks greičiau ir sklandžiau. 

Prašome pasidalinti   informacija su savo kaimynais

Bendrijos valdyba.