PRIIMTI SPRENDIMAI 2015-07-23

      No Comments on PRIIMTI SPRENDIMAI 2015-07-23

SODININKŲ BENDRIJOS „ŽALIEJI EŽERAI“ VISUOTINIO

ATASKAITINIO RINKIMINIO SUSIRINKIMO, VYKUSIO 2015-07-23

PRIIMTI SPRENDIMAI

SVARSTYTA. Naujų narių į bendriją priėmimas.

NUTARTA. Priimti į bendrijos narius: P. A. (skl. Nr 3-3A), V. K. (skl. Nr. 82), G. G. (skl. Nr. 139),  (skl. Nr. 171), A. J. (skl. Nr. 153), O. Š. (skl. Nr. 204), B. J. (skl. Nr. 243), A.S. (skl. Nr. 93) ir I. V. (skl. Nr. 253).

SVARSTYTA. Valdybos ir revizijos komisijos atsakaita.

NUTARTA. Valdybos ataskaitą patvirtinti.

NUTARTA. Revizoriaus ataskaitą (revizijos komisijos aktą) patvirtinti.

5. SVARSTYTA. Ūkiniai klausimai:

5.1. Dėl bendrijos teritorijoje esančių bendrojo naudojimo sklypų išpirkimo iš valstybės.

NUTARTA. Baigus sklypų projektavimo ir įregistravimo procedūras, organizuoti neeilinį visuotinį bendrijos narių susirinkimą ir jame spręsti klausimą dėl suformuotų sklypų išpirkimo iš valstybės.

5.2. Dėl gatvių apšvietimo projekto parengimo.

NUTARTA. Pritarti pasiūlymui rengti bendrijos gatvių apšvietimo projektą. Įpareigoti bendrijos valdybą inicijuoti projekto parengimą.

5.3.  Dėl išstojimo iš asociacijos Vilniaus susivienijimas „Sodai“ .

NUTARTA. Pritarti pasiūlymui išstoti iš asociacijos Vilniaus susivienijimas „Sodai“ .

5.4.2. Bendrijos narių, turinčių didesnius nei 6 arai sklypus, prašymas dėl mokesčių sumažinimo.

NUTARTA. Grupės narių prašymo sumažinti mokesčius netenkinti. Visus bendrijos susirinkimų nustatytus mokesčius skaičiuoti nuo turimo sklypo plotoo, kaip ir nustatyta bendrijos įstatuose.

5.4.4. Dėl gatvių asfaltavimo.

Grupė susirinkimo dalyvių pasiūlo peržiūrėti gatvių asfaltavimo tvarką (eiliškumą).

Susirinkimo pirmininkas atkreipia dėmesį, kad svarstyti klausimus,  iš anksto neįtrauktus į susirinkimo darbotvarkę ir neparengtus svarstymui, bei priimti sprendimus, liečiančius visus bendrijos narius, negalima, nes tai prieštarauja Sodininkų bendrijų įstatymo nuostatoms.

6. SVARSTYTA. Bendrijos metinės pajamų ir išlaidų sąmatos svarstymas ir bendrijos veiklos plano tvirtinimas.

Ankstesnių susirinkimų nustatyti mokesčiai:

Infrastruktūros mokestis ne bendrijos nariams (metinis)- 173,7 Eur;

Stojamasis  nario mokestis (viekartinis) asmenims naujai įsigijusiems sklypus (pirkimo būdu) – 144,8 Eur;

Nario mokestis (metinis) sklypų savininkams, pastoviai gyvenantiems bendrijoje – 8,69 Eur už arą, gyvenantiems tik vasaros sezono metu – 5,79 Eur už arą.;

abonentinis mokestis už metus, turintiems požeminio vandens įvadą: pastoviai gyvenantiems – 20,27 Eur, gyvenantiems tik vasarą – 5,79 Eur.

Mokestis vykdant naują statybą – 868,86 Eur,  mokestis atliekant namo rekonstrukciją – 144,8 Eur

Vienkartinis mokestis kelių asfaltavimui (už kiekvieną gatvę atskirai): visiems bendrijos nariams – 29 Eur. Gyvenantiems prie rengiamos asfaltavimui gatvės papildomai 43,44 Eur, jei sklypo dydis ne daugiau, kaip 6,5 a., o jei sklypas didesnis, mokestis proporcingai didesnis. Mokestis renkamas už Balsių sodų 11-osios g. ir Balsių sodų 6-osios g. asfaltavimą.

NUTARTA. 2015-2016 m. bendrijos metinę pajamų – išlaidų sąmatą  ir bendrijos veiklos planą patvirtinti. Įpareigoti valdybą patikslinti 2015-2016 m pajamų – išlaidų  sąmatos punktus atsižvelgiant į  Revizijos komisijos akto duomenis.

7.  SVARSTYTA. Bendrijos valdybos, pirmininko ir Revizijos komisijos rinkimai.

NUTARTA.  Bendrijos valdybos nariais išrinkti: T. Lobodienę, B. Šutienę, M. Deveikį, A. Jonušauską, G. Dulskį.

Bendrijos valdybos pirmininke išrinkti: T. Lobodienę.

Revizijos komisijos nariais išrinkti: M. Mikšienę, V. Tamošiūnienę, D. Bankauskienę.

BENDRIJOS VALDYBA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *