Bendrijos vandentiekis, kanalizacija

Gerb. s/b „Žalieji ežerai“ nariai, Šiais metais bendrai su 3 kaimyninėmis sodininkų bendrijomis  parengę projektinius pasiūlymus dėl  magistralinio vandentiekio/kanalizacijos tinklo įrengimo vėl teikiame paraišką įmonei „Vilniaus vandenys“ (toliau – VV)… Read more »

Gatvių apšvietimas

Gerbiami s/b „Žalieji ežerai“ nariai ir jų šeimų nariai, Informuojame visus, kad vandentiekio ir kanalizacijos tinklų įrengimas bendrijoje artimiausiu metu (2019-2020 metais) vargu ar bus vykdomas. Mūsų bendrija kartu su kitomis… Read more »

Vandentiekio ir nuotekų įvedimas

2018-06-20 visuotiniame bendrijos narių susirinkime dalyvavo 184 nariai. Susirinkimas priėmė sprendimą – prijungti bendriją prie  prie centralizuotos vandentiekio ir nuotekų infrastruktūros. Bendrijos narius, norinčius jungtis, prašome iki 2018-06-28 dienos užpildyti… Read more »

Kvietimas į talką. 2018-05-12

Sodininkų bendrijos „Žalieji ežerai“ valdyba kviečia visus sodininkų bendrijos narius su šeimomis į šeštadieninę talką, kuri įvyks 2018 m. gegužės 12 d. 12 val. Talkos metu planuojame tvarkyti bendrijai priklausantį… Read more »